1996

Kiyokuni Europe Ltd Purchases an Amada 250 Ton Progression Press